Rzut cechowany

Rzut cechowany

Kurs zawiera 18 rozwiązanych krok po kroku zadań z rzutu cechowanego. Zaczynamy od wyjaśnienia stopniowania, nachylenia i modułu, równoległości i prostopadłości i elementów wspólnych, a kończymy na wykreśleniu prostopadłościennej kostki i zaprojektowaniu drogi.  Po zalogowaniu do kursu dostępne są w wersji do wydruku i samodzielnego rozwiązania wszystkie zadania rozwiązane w kursie.

Zagadnienia omówione w kursie:
Odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny. Stopniowanie, nachylenie, moduł.
Elementy wspólne, krawędź dwóch płaszczyzn, punkt przebicia płaszczyzny prostą.
Kład płaszczyzny, prostopadłość prostej i płaszczyzny.
Zastosowanie rzutu cechowanego w praktyce inżynierskiej – projekt drogi.

Treści zadań rozwiązanych w kursie:
Zad 1. Wykreślić rzut prostej l leżącej w płaszczyźnie danego trójkąta ABC i przechodzącej przez jego środek ciężkości S przyjmując nachylenie prostej
a) nl =1/4
b) nl = 0,5 nα
c) nl = 13%
Dyskusja istnienia rozwiązania. Wyznaczyć graficznie cechę punktu S.
Zad 2. Wykreślić rzut dowolnego trójkąta ABC, którego płaszczyzna przechodzi przez daną prostą l i ma nachylenie
a) nα = 2
b) nα = 100%
c) nα = 3nl
Dyskusja istnienia rozwiązania.
Zad 3. Dane są rzuty punktów A i B. Wykreślić rzut równoległoboku ABCD tak,  aby jego płaszczyzna była nachylona do rzutni pod kątem 60 stopni, bok BC  miał spadek 75% i aby wierzchołek C miał cechę 3j.
Zad 4. Zestopniować płaszczyznę przechodzącą przez dany punkt P i równoległą do danych prostych skośnych a i b.
Zad 5. Przez dany punkt P poprowadzić prostą l równoległą jednocześnie do płaszczyzny α(A,B,C) i β(K,L,M).
Zad 6. Wyznaczyć punkt przebicia daną prostą l płaszczyzny trójkąta.
Zad 7. Wyznaczyć punkt przebicia daną prostą l ostrosłupa.
Zad 8. Wyznaczyć przenikanie dwóch wielokątów płaskich. Określić widoczność.
Zad 9. Wyznaczyć rzeczywistą wielkość danego równoległoboku.
Zad 10. Wyznaczyć środek okręgu opisanego na danym trójkącie.
Zad 11. Wyznaczyć rzut trójkąta równobocznego ABC o danym wierzchołki A i boku BC na danej prostej l.
Zad 12. Wykreślić rzut kwadratu ABCD o danym wierzchołku A i przekątnej BD na danej prostej l.
Zad 13. Wykreślić rzut prostokąta, którego jeden bok ma długość 4cm, a przekątne leżą na danych prostych przecinających się a i b.
Zad 14. Wykreślić rzut prostej l przechodzącej przez dany punkt P i prostopadłej do danych prostych a i b.
Zad 15. Wyznaczyć płaszczyznę symetralną danego odcinka AB.
Zad 16. Wyznaczyć punkt R symetryczny do danego punktu P względem płaszczyzny α(2α, 3α).
Zad 17. Wykreślić rzut sześcianu ABCDEFGH o ścianie ABCD na płaszczyźnie danego trójkąta ABK. Zestopniować powierzchnię sześcianu.
Zad 18. W terenie określonym planem poziomicowym w skali 1:250 zaprojektować drogę o szerokości 6m, nachyleniu 10%, o danej osi s’ i zwrocie, prowadzącą na plac położony na wysokości 41m. Przyjąć nachylenie skarp nasypu nn = 100% i skarp wykopu nw = 80%.

Kurs online, do którego otrzymasz dostęp zaraz po dokonaniu płatności.

Logo Tpay

Fragmenty nagrań z kursu

i-kreska