Kurs z rzutów Monge’a cz. 2

Rzuty Monge’a cz. 2 – Bryły obrotowe

Kurs składa się z wprowadzenia wyjaśniającego sposób wyznaczania punktów na powierzchniach obrotowych w rzutach Monge’a oraz 12 rozwiązanych krok po kroku zadań. Po zalogowaniu do kursu dostępne są w wersji do wydruku i samodzielnego rozwiązania wszystkie zadania rozwiązane w kursie.

Zagadnienia omówione w kursie:

Powierzchnia kuli, stożka i walca.
Pojęcie równoleżnika, południka, tworzącej.
Punkty przebicia kuli i stożka prostymi w położeniu szczególnym i ogólnym.
Otwory i wycięcia w bryłach obrotowych – kuli, stożku i walcu.
Wycięcia pionowo-, poziomo- i bocznierzutujące.
Wyznaczanie przenikania powierzchni metodą płaszczyzn.

Treści zadań rozwiązanych w kursie:
Zad 1. Wyznaczyć punkty przebicia kuli prostymi w położeniu szczególnym (prosta pozioma i prosta pionowa).
Zad 2. Wyznaczyć punkt przebicia kuli prostą w położeniu ogólnym.
Zad 3. Wyznaczyć punkty przebicia stożka prostymi w położeniu szczególnym (prosta pozioma i celowa).
Zad 4. Wyznaczyć punkt przebicia stożka prosta w położeniu ogólnym.
Zad 5. Wyznaczyć 3 rzuty stożka z pionowo rzutującym wycięciem.
Zad 6. Wyznaczyć 3 rzuty kuli z poziomo rzutującym wycięciem.
Zad 7. Wyznaczyć 3 rzuty walca z bocznie rzutującym wycięciem.
Zad 8. Wyznaczyć przenikanie stożka z walcem (o osiach prostopadłych).
Zad 9. Wyznaczyć przenikanie stożka z walcem (o osiach równoległych).
Zad 10. Wyznaczyć przenikanie półkuli z walcem.
Zad 11. Wyznaczyć przenikanie dwóch powierzchni walcowych (o osiach prostopadłych i równoległych do rzutni).
Zad 12. Wyznaczyć przenikanie dwóch powierzchni walcowych (o osiach prostopadłych, których równoległość do rzutni jest niezachowana).

Kurs online, do którego otrzymasz dostęp zaraz po dokonaniu płatności.

Logo Tpay

Fragmenty nagrań z kursu