Kurs z rzutów Monge’a cz. 2

Rzuty Monge’a cz. 2 – Bryły obrotowe

Kurs składa się z wprowadzenia wyjaśniającego sposób wyznaczania punktów na powierzchniach obrotowych w rzutach Monge’a oraz 12 rozwiązanych krok po kroku zadań. Po zalogowaniu do kursu dostępne są w wersji do wydruku i samodzielnego rozwiązania wszystkie zadania rozwiązane w kursie.Zakupujesz kurs online, do którego otrzymasz dostęp zaraz po dokonaniu płatności.

Zagadnienia omówione w kursie:
Powierzchnia kuli, stożka i walca.
Pojęcie równoleżnika, południka, tworzącej.
Punkty przebicia kuli i stożka prostymi w położeniu szczególnym i ogólnym.
Otwory i wycięcia w bryłach obrotowych – kuli, stożku i walcu.
Wycięcia pionowo-, poziomo- i bocznierzutujące.
Wyznaczanie przenikania powierzchni metodą płaszczyzn.

Treści zadań rozwiązanych w kursie:
Zad 1. Wyznaczyć punkty przebicia kuli prostymi w położeniu szczególnym (prosta pozioma i prosta pionowa).
Zad 2. Wyznaczyć punkt przebicia kuli prostą w położeniu ogólnym.
Zad 3. Wyznaczyć punkty przebicia stożka prostymi w położeniu szczególnym (prosta pozioma i celowa).
Zad 4. Wyznaczyć punkt przebicia stożka prosta w położeniu ogólnym.
Zad 5. Wyznaczyć 3 rzuty stożka z pionowo rzutującym wycięciem.
Zad 6. Wyznaczyć 3 rzuty kuli z poziomo rzutującym wycięciem.
Zad 7. Wyznaczyć 3 rzuty walca z bocznie rzutującym wycięciem.
Zad 8. Wyznaczyć przenikanie stożka z walcem (o osiach prostopadłych).
Zad 9. Wyznaczyć przenikanie stożka z walcem (o osiach równoległych).
Zad 10. Wyznaczyć przenikanie półkuli z walcem.
Zad 11. Wyznaczyć przenikanie dwóch powierzchni walcowych (o osiach prostopadłych i równoległych do rzutni).
Zad 12. Wyznaczyć przenikanie dwóch powierzchni walcowych (o osiach prostopadłych, których równoległość do rzutni jest niezachowana).

Logo Tpay

Fragmenty nagrań z kursu