Koszyk

Logo Tpay

Oferta

Rzuty Monge’a cz. 1

Odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny. Równoległość i prostopadłość. Elementy wspólne. Punkt przebicia płaszczyzny prostą. Krawędż płaszczyzny z rzutniami. Punkt przebicia płaszczyzny prostą. Krawędż dwóch płaszczyzn. Punkty przebicia i przekroje wielościanów. Zmiana układu odniesienia – transformacja. Konstrukcja aksonometrii na podstawie rzutów prostokątnych. Obroty i kłady.

Rzuty Monge’a cz. 2 – bryły obrotowe

Powierzchnia kuli, stożka i walca. Pojęcie równoleżnika, południka, tworzącej. Punkty przebicia kuli i stożka prostymi w położeniu szczególnym i ogólnym. Otwory i wycięcia w bryłach obrotowych – kuli, stożku i walcu. Wycięcia pionowo-, poziomo- i bocznierzutujące. Wyznaczanie przenikania powierzchni metodą płaszczyzn.

Perspektywa

Odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny. Kąty prostej i płaszczyzny z tłem. Równoległość prostych i płaszczyzn. Przynależność elementów. Położenie dwóch prostych w przestrzeni. Elementy wspólne. Krawędź płaszczyzn. Konstrukcje miarowe. Punkty mierzenia.  Odmierzanie wysokości i głębokości. Rysowanie według planu. Perspektywa pionowa.

Dachy

Wyznaczanie dachów na budynku wolnostojącym oraz dla różnych przypadków budynków ze ścianami przylegającymi (tzw. sąsiadami i sąsiadkami). W kursie wyjaśniono także sposób wyznaczania wielkości połaci oraz kąta pomiędzy dwiema połaciami.