Kurs z perspektywy

Perspektywa

Kurs składa się z obszernego wprowadzenia wyjaśniającego sposób odwzorowania w perspektywie punktu, prostej i płaszczyzny oraz 11 rozwiązanych krok po kroku zadań. Zadania uszeregowane zostały według stopnia trudności. Po zalogowaniu do kursu dostępne są w wersji do wydruku i samodzielnego rozwiązania wszystkie zadania rozwiązane w kursie.

Zagadnienia omówione w kursie:
Odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny. Kąty prostej i płaszczyzny z tłem.
Równoległość prostych i płaszczyzn.
Przynależność elementów. Położenie dwóch prostych w przestrzeni.
Elementy wspólne. Krawędź płaszczyzn.
Konstrukcje miarowe. Punkty mierzenia. Odmierzanie wysokości i głębokości.
Rysowanie według planu. Perspektywa pionowa.

Treści zadań rozwiązanych w kursie:
Zad 1. Wykreślić obraz prostej l tworzącej z tłem kąt 30o oraz przecinającej ją prostej m nachylonej do tła pod kątem 45o.
Zad 2. Dana jest płaszczyzna α. Wyznaczyć dowolną prostą l, która leży w płaszczyźnie α oraz tworzy z tłem kąt 60o.
Zad 3. Dana jest płaszczyzna α i punkt A na prostej a, nienależący do płaszczyzny α. Wyznaczyć prostą lprzechodzącą przez punkt A, równoległą do płaszczyzny α i tworzącą z tłem kąt 60o.
Zad 4. Wykreślić perspektywę wielokąta leżącego w płaszczyźnie poziomej według przyjętego planu.
Zad 5. Dana jest prosta l. Wyznaczyć na tej prostej punkt R odległy od tła o 4 cm oraz punkt Q leżący 3 cm powyżej płaszczyzny podstawy.
Zad 6. Dany jest obraz leżącego w płaszczyźnie podstawy odcinka AB. Wykreślić obraz trójkąta równoramiennego prostokątnego leżącego w płaszczyźnie pionowej. Wyznaczyć kąt tej płaszczyzny z tłem.
Zad 7. Dany jest obraz odcinka AB leżącego w płaszczyźnie podstawy. Wyznaczyć obraz trójkąta, którego płaszczyzna tworzy z tłem kąt 60o, a wierzchołek C leży na tle na wysokości 4 cm nad płaszczyzną podstawy.
Zad 8. Ściąć dany ostrosłup płaszczyzną równoległą do tła przechodzącą przez nieleżący na płaszczyźnie podstawy punkt A.
Zad 9. Na powierzchni danego ostrosłupa wyznaczyć punkt leżące na wysokości oraz głębokości 3 cm.
Zad 10. Dany jest ostrosłup ABCDW stojący na płaszczyźnie podstawy oraz punkt P należący do ściany ADW. Wyznaczyć wysokość i odległość od tła punktu P. Wykreślić przekrój ostrosłupa płaszczyzną poziomą znajdującą się o 1 cm niżej od punktu P.
Zad 11. Wykreślić obraz prostopadłościanu ABCDEFGH o wymiarach 5x6x8 [cm], tak że podstawa ABCD leży w płaszczyźnie podstawy, punkt A znajduje się 1 cm przed tłem oraz prosta AB jest nachylona do tła pod kątem 60o. Pozostałe wierzchołki leżą za tłem.

Kurs online, do którego otrzymasz dostęp zaraz po dokonaniu płatności.

Logo Tpay

Fragmenty nagrań z kursu